Rekuperácia rodinných domov

U vetrania, pod pojmom rekuperácia, rozumieme spätné získavanie tepla z odvádzaného odpadného vzduchu a jeho odovzdanie privádzanému čerstvému vzduchu. Proces spätného získavania tepla prebieha v rekuperačných výmenníkoch, ktoré sú najčastejšie inštalované priamo vo vetracích jednotkách. 

Dôležitým ukazovateľom kvality rekuperačného výmenníka je jeho účinnosť. Hodnota účinnosti výmenníka sa  reálne pohybuje u vetracích jednotiek pre  rodinné domy v intervale 80 až 95 %. U väčších vetracích jednotiek, určených pre komerčné, resp. priemyselné budovy,  je účinnosť výmenníka nižšia.

Na zabezpečenie správnej vnútornej mikroklímy v budovách je nevyhnutné vetranie. 
Vetranie môže byť realizované nasledovnými spôsobmi:

  • infiltráciou
  • oknami
  • riadením vetraním s rekuperáciou tepla 

Prečo rekuperácia?

Prečo začína byť v dnešnej dobe riadené vetranie s rekuperáciou tepla samozrejmosťou, resp. nevyhnutnosťou?
Vďaka dokonalým tepelne izolačným parametrov obvodových konštrukcií a okien je na minimum potlačená tepelná strata prestupom. Vzduchotesný obvodový plášť budov a tesnosť rámov okien eliminuje tepelné straty infiltráciou a tým i výmenu vzduchu v interiéri.

To má za následok:

  • výrazný pokles prirodzenej výmeny vzduchu až pod hodnoty nevyhovujúcim z hygienického hľadiska
  • pri nemennej produkcii vodných pár, dochádza k výskytu plesní so silne negatívnymi dôsledkami pre ľudské zdravie
  • kondenzovaná vlhkosť nepriaznivo ovplyvňuje vzhľad a životnosť stavebných konštrukcii
  • pri minimálnych tepelných stratách budov, dochádza k problémom pri zaregulovaní klasických vodných vykurovacích sústav
  • dochádza k prehrievaniu stavieb letnou solárnou záťažou, prakticky bez možnosti prirodzeného vetrania

Kde sa používa rekuperácia?

Vetranie s rekuperáciou tepla je tiež možné použiť prakticky vo všetkých typoch stavebných objektov pri hygienicky nutnom vetraní, a to od bytov a rodinných domov, cez občianske stavby, bazény, až po priemyselné stavby. Taktiež vetranie s rekuperáciou je možné použiť i v klimatizovaných objektoch, kde dochádza v letných mesiacoch k "rekuperácii chladu" - privádzaný čerstvý teplý vzduch je ochladzovaný odpadným, klimatizáciou vychladeným vzduchom.

Entalpický výmenník

Entalpický rekuperačný výmenník odovzdáva privádzanému čerstvému vzduchu okrem tepla i vysoký podiel vzdušnej vlhkosti a tým pomáha zvyšovať vlhkosť privádzaného vzduchu, predovšetkým v zimnom období, kedy klesá relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu a tým znižuje presúšaniu interiéru. 

Vetranie a rekuperácie ATREA

Vetracie jednotky určené pre komfortné vetranie, chladenie a teplovzdušné vykurovanie bytov a domov, obzvlášť vhodné pre nízkoenergetické a a pasivné domy a byty v bytových domoch so systémom decentrálneho vetrania. Vetracia jednotka Duplex RDH je bazénová rekuperácia určená pre vetranie bazénov. Má špeciálnu povrchovú úpravu vhodnú aj pre slané bazény.

Katalóg rekuperácií DUPLEX Easy

Katalóg rekuperácií Duplex EC5-ECV5

Katalóg rekuperácií Duplex R5

Katalóg bazénovej rekuperácie Duplex RDH


Katalóg Duplex EASY


Katalóg Duplex EC5-ECV5


Katalóg Duplex R5

Vetranie a rekuperácie MELTEM

Komfortné vetranie s rekuperáciou tepla vhodné pre byty, obytné budovy, domovy dôchodcov, študentské ubytovne, hotely, penzióny, škôlky, školy, sociálne priestory, kancelárske budovy, lékarské praxe. 


Katalóg rekuperácií Meltem WRG

Máte otázky? Napíšte nám.