NÁVRH A PROJEKCIA

V oblasti klimatizácie a vzduchotechniky poskytujeme:

  • Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu
  • Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia
  • Vypracovanie rozpočtov
  • Vypracovanie štúdie
  • Technické poradenstvo
  • Technický dozor

Máte otázky? Napíšte nám.